ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในศาล

Authors

  • ลาวัลย์ หอนพรัตน์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2014-05-28

How to Cite

หอนพรัตน์ ล. (2014). ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในศาล. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 4(2), 46–56. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157891

Issue

Section

Academic Articles