โฆษณาเปรียบเทียบ (Comparative Advertising) แข่งขัน หรือ หลอกหลวง ?

Authors

  • สักกพันธุ์ จิตรจง สำนักงานศาลยุติธรรม
  • ภัทรพร เย็นบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2014-11-28

How to Cite

จิตรจง ส., & เย็นบุตร ภ. (2014). โฆษณาเปรียบเทียบ (Comparative Advertising) แข่งขัน หรือ หลอกหลวง ?. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 5(1), 61–69. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157944

Issue

Section

Academic Articles