สิทธิทางการศึกษากับการจัดการศึกษาแบบให้เปล่าของประเทศไทย

Authors

  • ธนาชัย สุนทรอนันตชัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2015-05-28

How to Cite

สุนทรอนันตชัย ธ. (2015). สิทธิทางการศึกษากับการจัดการศึกษาแบบให้เปล่าของประเทศไทย. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 5(2), 81–96. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157983

Issue

Section

Academic Articles