การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการตัดสินใจอนุญาตให้ดำเนินโครงการ

Authors

  • สุรพร ประดิษฐ์เทา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2015-11-26

How to Cite

ประดิษฐ์เทา ส. (2015). การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการตัดสินใจอนุญาตให้ดำเนินโครงการ. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 6(1), 62–76. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157999

Issue

Section

Academic Articles