การวิเคราะห์การสื่อความหมายและภาพตัวแทนของเรื่องเพศและความสัมพันธ์ในบทพูดจากละครชุดเซกซ์ แอนด์ เดอะซิตี้

  • วิกรานต์ นามผาดอน
Keywords: สตรีนิยม, บทสนทนา, ภาพตัวแทน, การสื่อความหมาย, เซกซ์แอนด์เดอะซิตี้

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณาเพื่อแสดงการสื่อความหมายและภาพตัวแทนของเรื่องเพศดังที่มีการนำเสนอในละครชุด เซกซ์ แอนด์ เดอะ ซิตี้ (Sex and the City) ซึ่งเป็นละครชุดทางโทรทัศน์ที่ประสบความสำเร็จ เรื่องเพศประเด็นหนึ่งที่เพื่อนหญิงทั้งสี่คนจะถกกันเมื่อมีโอกาสได้รวมตัวกัน บทพูดของตัวละครนี้เองเป็นช่องเปิดให้เห็นทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเพศและความสัมพันธ์กับสามีหรือเพื่อนชายของเธอเหล่านั้น บทความนี้วิเคราะห์ทัศนคติของตัวละครหลักทั้งสี่คนของเซกซ์ แอนเดอะซิตี้ ได้แก่ แครี่ย์ แบรดชอว์ (Carrie Bradshaw) มิแรนดา ฮอบส์ (Miranda Hobbes) ชาร์ลอต ยอร์ก (Charlotte York) และ ซาแมนต้า โจนส์ (Samantha Jones) การวิเคราะห์ใช้บทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเพศและความสัมพันธ์กับสามีหรือเพื่อนชาย ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของงานวรรณกรรม บทสนทนาของตัวละครเป็นช่องทางให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ บุคลิกของตัวละคร ในมุมมองของความคิดทางสตรีนิยมการบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของผู้หญิงเป็นเครื่องมือในการนำเอาชีวิตส่วนตัวออกมาสู่ที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อผู้หญิงบอกเล่าชีวิตและความรู้สึกส่วนตัวนั้น ข้อมูลจะกลายเป็นความรู้สาธารณะ (public knowledge) ดังนั้นการวิเคราะห์บทพูดของตัวละครหลักนี้จะเปิดเผยประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของผู้หญิง เรื่องเพศ และความสัมพันธ์ชายหญิง พบว่า การมีเพศสัมพันธ์นั้นมีการสื่อความหมาย (signification) ไปถึงคุณภาพของความสัมพันธ์ของคนแต่ละคู่ ว่า การมีเพศสัมพันธ์ที่น่าพอใจจะสื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงยาวนาน ในขณะที่การมีเพศสัมพันธ์ที่ล้มเหลวก็จะสื่อความหมายถึงความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวเช่นกัน การสื่อความหมายของภาพเพศสัมพันธ์ที่สื่อถึงความสัมพันธ์ ได้สร้างให้เกิดภาพตัวแทน (Representation) ของเพศสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นตัวหมาย (signifier) สื่อถึงความสัมพันธ์อีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.
Section
บทความวิชาการ