วิธีเชิงปริมาณสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์: ประเภท ทิศทาง และข้อเสนอเพื่อพัฒนางานวิจัย (Quantitative Methods for Social Science Research: Type, Direction, and Suggestion for Research Development)

Authors

  • นพพร จันทรนำชู (Nopporn Chantaranamchoo) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

Quantitative Method, Research, Social Science

Abstract

            This academic article presents quantitative methods in social science including Univariate Statistical Analysis, Bivariate Statistical Analysis; and Multivariate Statistical Analysis. Advanced quantitative research methods were also presented namely 1) Latent Growth Curve Modeling 2) Measurement Invariance, 3) Multilevel Equation Modeling 4) Multilevel Growth Mixture Modeling 5) Within and Between Analysis 6) Multilevel Multigroup Structural Equation Modeling 7) Meta-Analysis Structural Equation Modeling 8) Matched-Sample SEM 9) Multiple-Indicators Multiple-Causes Model 10) Multiple Groups Model/ Structured Means Model   11) Exploratory Structural Equation Modeling 12) Bayesian Structural Equation Modeling, and 13) Partial Least Square SEM. In addition, the survey result on quantitative research in social science in Thailand found that not many researches using advanced quantitative methods existed however suggested an increasing trend. The present research thus recommends that researchers take on research questions as a starting point for doing research and also recommends the use of diverse research paradigms and research methods to answer research questions and to guide further development of social science research.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-03-24

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ