วงจรชีวิตบ.ร.ม. (บ้าน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย) : การวิเคราะห์เรื่องเล่า ของนักศึกษาซึมเศร้า (Life Cycle of Home, Hospital and University : A Narrative Analysis of Thai Student with Depression)

Authors

  • จันทิมา อังคพณิชกิจ (Jantima Angkapanichkit) Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

Abstract

This research paper aimed at studying the narrative discourse of students with depression in Thai university by focusing on analyzing the thematic roles of the telling stories on experiencing depression of Thai students in a university in Bangkok. Data were narratives of 40 volunteered students, who were diagnosed depressive disorder. Following the permission of Research Institute Board, volunteers were informed to write continually their diaries for two months. Discourse analysis approaches on personal experience narrative by Labov & Waletsky (1967), and Information structure of Theme-Rheme analysis (Martin & Rose, 2007) were appropriately employed in this study. Narrative analysis revealed the context of depressed student life. Most of them experienced depression before entering university. Narrative elements of complicating actions about family conflict, problem with friends and lovers, problem at school, simultaneously occurred and forced to commit suicide but unsuccessful. These depressed students still had medication and visit psychiatrist at hospital while studying at university. They mainly led their life cycle of home, university and hospital, which this research called the life of HUH (home, university and hospital). This paper suggested that the provision of student care in university requires a better understanding of the conceptualization of the issues within specific contexts of student narrative discourse. 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-02-28

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ