วิเคราะห์มุมมองเชิงจิตวิทยาและสังคมวิทยาของฆาตกรต่อเนื่อง

ผู้แต่ง

  • Trynh Phoraksa -
  • อุนิษา เลิศโตมรสกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

ฆาตกรต่อเนื่อง , อาชญากรรม, การฆาตกรรมต่อเนื่อง

บทคัดย่อ

            คดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ไม่เพียงแต่จะสร้างความหวาดกลัวให้กับสังคม แต่ยังสร้างความฉงนสงสัยถึงสาเหตุที่มาของการก่อเหตุฆาตกรรม รวมถึงที่มาของตัวฆาตกร คนให้ความสนใจกับความสงสัยใคร่รู้ทำนองนี้เป็นอันมาก กระทั่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศตัดสินใจนำเรื่องราวเหล่านี้มาสร้างใหม่ในรูปแบบภาพยนตร์ระทึกขวัญ มีทั้งแบบที่นำเรื่องราวมาจากคดีที่เกิดขึ้นจริง และนำมาจากนิยายสืบสวนสอบสวน สำหรับตัวละครเอกที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องนั้น จะมีบุคลิกและวิธีการฆาตกรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละคดี โดยแต่ละคดีก็มีข้อมูลและพยานหลักฐานบ่งชี้สาเหตุของการฆาตกรรมที่แตกต่างกันออกไป แต่มีจุดร่วมที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือ คดีฆาตกรรมต่อเนื่องส่วนใหญ่ มีผู้กระทำผิดที่มีความผิดปกติทางจิต รวมถึงความบกพร่องทางสังคม ดังนั้นการวิเคราะห์มุมมองเชิงจิตวิทยาและสังคมวิทยาของฆาตกรต่อเนื่องอาจช่วยอธิบายปัจจัยที่ทำให้เกิดการสร้างตัวอาชญากรผู้กระทำผิด และเกิดความรับรู้และความเข้าใจในการกระทำของบุคคลเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความตื่นรู้และมาตรการป้องกัน การดูแลด้านสภาพแวดล้อมในเด็ก หากมีการปลูกฝังความคิดและพฤติกรรมในทางที่ถูกต้องให้แก่เด็กก็จะสามารถป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำขึ้นอีกในอนาคต โดยในบทความนี้ จะมุ่งนำเสนอมุมมองเชิงจิตวิทยาและสังคมวิทยาเป็นหลัก ผ่านการวิเคราะห์คดีฆาตกรรมต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศที่มีฆาตกรต่อเนื่องมากที่สุดในโลก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-09-13

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)