การแผ่อิทธิพลจีนในเอเชียใต้ผ่านเส้นทางสายไหม

Main Article Content

บัณฑิต อารอมัน

Abstract

                   The study focuses on the Chinese influence in South Asia through One Belt One Road Initiative. The study will analyze the project invested by China and the reaction of South Asian Countries to Chinese initiative and focuses on the balance of power between China and India. Both nations have strategic interest on the economic powerful nations in South Asia. The study will help to understand the situations and the trends of the Chinese influence in South Asia. However, to define the success of Chinese policy, the study will analyze the role of China and India.


                    Therefore, in order to evaluate the achievement of OBOR in South Asia, the study will focus its objective. The study on how the influence of China in OBOR’s members is? and how South Asian countries stand for politically, economically, and security. On the other hand, its discusses on the limitation and India’s suspicion of China’s influence in term of proposing the development and support their infrastructures under Belt and Road and Maritime Silk Road which would be challenging for the successful of the OBOR policy. Moreover the study explains the role of China and India for analyzing the challenge of Chinese policy.

Article Details

How to Cite
อารอมัน บ. (2019). การแผ่อิทธิพลจีนในเอเชียใต้ผ่านเส้นทางสายไหม. ASIA PARIDARSANA, 40(1), 101–134. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/207163
Section
บทความวิจัย (Research Articles)
Share |

References

ยศ สันตสมบัติ และ กาญจนี ละอองศรี, บรรณาธิการ. 2560. อาเซียน: สยาม-ไทย ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย. สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย. หน้า 57-58/หน้า 71-72

ปิติ ศรีแสงนาม. 2561. “Sagar Mala สาครธาราที่เชื่อมถึงกัน.” 21 กรกฎาคม ผู้จัดการออนไลน์, เข้าถึงเมือ 12 กรกฎาคม 2561. https://mgronline.com/daily/detail/9610000072550.

ธุรกิจ: ศรีลังกาตกลงขายหุ้นท่าเรือน?้ำลึกให้กับจีน ออนไลน์ เข้าถึงเมือ 12 สิงหาคม 2561, https://www.voathai.com/a/business-31jul17/3966817.html

“A Quick Look on This Year’s Projects.” 2018. The Maldives times, January 3. Accessed July 12, 2018. https://maldivestimes.com/a-quick-look-on-this-years-projects/.

“Afghanistan: Market Profile.” 2018. Hong Kong Trade Development Council, November 15. Accessed August 2, 2018. http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/One-Belt-One-Road/Afghanistan-Market-Profile/obor/en/1/1X3CGF6L/1X0A3NEP.htm

Athwal, A. (2008). China-India Relations: Contemporary Dynamic. London: Routledge. P.44

Baral, B. (2017). After the ‘Blockade’ : China’s Push into Nepal. February 1, Accessed August 15. 2018. http://thediplomat.com/2017/02/after-the-blockade-chinas-push-into-nepal/

Chandrasekhar, Sripati et al. n.d. “Asia CONTINENT.” Encyclopædia Britannica, Accessed August 25, 2018. https://www.britannica. com/place/Asia.
Chien-Penh (C.P.) Chung. (2018). What are the strategic and economic implications for South Asia of China’s Maritime Silk Road initiative?. The Pacific Review, Roultedge, pp. 315 – 332.

Das, Khanindra Ch. 2017. “The Making of One Belt, One Road and Dilemmas in South Asia.” China Report 53(2): 130-133.

Holland, Tom. 2016. “Why China’s ‘One Belt, One Road Plan is Doomed to Fall.” August 6. Accessed August 8, 2018. http://www.scmp.com/week-asia/article/1999544/why-chinas-one-belt-one-road-plan-doomed-fail.

Hongliang, Ge. 2015. “The ‘Eastward Campaign Policy’ and the Strategy-oriented Change of India’s Role on the South China Sea Issue.” The Pacific Ocean Area Study Journal 7: 17–28.

Jha, Hari Bansh. 2017. “South Asia in Global Economy and the ‘One Belt One Road’ (OBOR).” May 19. Accessed August 2, 2018.
http://www.vifindia.org/article/2017/may/19/south-asia-in-global-economy-and-the-one-belt-one-road-obor

“How India and China are vying for influence in South Asia” 2018. Times Of India, May 31. Accessed June 26, 2018.
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/63395543.cms?utm_source= contentofinterest& utm_medium=text&utm_campaign=cppst.

Kaplan, Robert D. 2010. Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power. New York, Random House.

Madan, Tanvi. 2016. “What India thinks about China’s One Belt, One Road initiative (but doesn’t explicitly say).” Brookings, March 14. Accessed March 30, 2018.
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/ 2016/03/14/what-india-thinks-about-chinas-one-belt-one-road-initiative-but-doesnt-explicitly-say/

Minwang, Lin. 2015. “India’s Perception about the Belt and Road Initiative and China’s Policy Options.” World Economy and Politics 5: 49.

Mudabber, Zabihullah. 2016. “Where Does Afghanistan Fit in China’s Belt and Road?.” The Diplomat, May 3. Accessed December 28, 2016. http://thediplomat.com/2016/05/where-does-afghanistan-fit-in-chinas-belt-and-road/.

Oysharja, Orpita. 2017. “BCIM: In the shadow of Belt and Road Initiative.” November 30. Accessed July 19, 2018. The Financial Express, www.today.thefinancialexpress.com.bd/print/bcim-in-the-shadow-of-belt-and-road-initiative-1511942258.

Sahoo, Prasanta. 2016. “A History of India’s Neighbourhood Policy.” World Affairs: The Journal of International Issues 20(3): 66-81.

Saighal, Vinod. 2016. “Jointly Building the Maritime Silk Road in the Twenty-First Century.” World Affairs: The Journal of International Issues 20(3): 32-46.

“The new Silk Road corridors.” n.d. One Belt One Road Europe, Accessed June 6, 2018. http://www.oboreurope. com/en/beltandroad/one-belt.

“The Top 10 Fastest Growing Economies in 2018.” 2018. Theatlas, Accessed June 12. https://www.theatlas.com/ charts/BJOKD67VG.

United Nation Statistic Division. n.d. “Geographic Regions.” UN Statistics Division, Accessed September 8, 2018. https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/

Wagner, Christia and Siddharth Tripathi. 2018. India’s Response to the Chinese Belt and Road Initiative. New Partners and New Formats. German Institute for International and Security Affairs.

Ye, Hailin. 2017. India’s Policy Regarding South Asia and Its Impact on China’s Pushing Forward of the Belt and Road Initiative. Social Sciences Academic Press and Springer Nature Singapore Pte Ltd.