ความสัมพันธ์ตุรกี-จีน : จากปัญหาอุยกูร์ถึงความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์บนทางสายไหมใหม่และความเกี่ยวพันเชิงสร้างสรรค์

Main Article Content

มาโนชญ์ อารีย์

Article Details

How to Cite
อารีย์ ม. (2019). ความสัมพันธ์ตุรกี-จีน : จากปัญหาอุยกูร์ถึงความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์บนทางสายไหมใหม่และความเกี่ยวพันเชิงสร้างสรรค์. ASIA PARIDARSANA, 40(1), 65–100. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/208378
Section
บทความวิจัย (Research Articles)
Share |

References

ปัญญา วิวัฒนานันท์.2558. ประวัติศาสตร์เติร์ก จากชนเผ่าเร่ร่อนถึงมหาจักรวรรดิออตโตมัน. กรุงเทพฯ : ยิปซี่ กรุ๊ป.

มาโนชญ์ อารีย์. 2561. โดนัล ทรัมป์ กับโลกมุสลิม: จากนโยบายสู่การปฏิบัติและผลลัพธ์. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์.

ศราวุฒิ อารีย์. 2556. “สองสายธารแห่งขบวนการอิสลามในตุรกี.” คม-ชัด-ลึก, เข้าถึงเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2561. http://www.komchadluek.net/news/politic/175701

ศราวุฒิ อารีย์. 2560. “สัมพันธ์ตุรกี-อิสราเอลกับปัญหาปาเลสไตน์.”Mtoday, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561. http://www.mtoday.co.th/22564

สุชาติ เศรษฐมาลินี. 2560. “ความรุนแรงไร้พรมแดนของผู้ลี้ภัยข้ามชาติ: กรณีศึกษาชาวอุยกูร์จากซินเจียง.” เอเชียปริทัศน์ 38(2): 32.

AKCAY, Nurettin. 2017. “Turkey-China Relations within the Concept of the New Silk Road Project.” Aralik 1(3): 73-96. Accessed November 22, 2018. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/391676

Girit, Salin. 2015. “China-Turkey relationship strained over Uighurs.” BBC News, 9 July. Accessed November 30, 2018. https://www.bbc.com/news/world-asia-china-33440998

Jin, Wang. 2016. “After the Failed Coup: A New Dawn for China-Turkey Relations?.” The Diplomat, August 10. Accessed November 20, 2018. https://thediplomat.com/2016/08/after-the-failed-coup-a-new-dawn-for-china-turkey-relations/

Kaya, Karen, and Dorian Jones. 2012. “Turkey, China deepen ties during rare visit.” Voanews.com, October 10, Accessed November 18, 2018. http://www.tadayszaman.com/news-272194-turkey- china-set-eyes-on-100-bln-in-mutual-trade.html

Kaya, Karen. 2013.” Turkey and China: Unlikely Strategic Partners.” FMSO, August 21. Accessed November 21, 2018. https://community.apan.org/wg/tradoc-g2/fmso/m/fmso-monographs/200396

Ma, Alexandra. 2018. “Why the Muslim World isn’t Saying Anything About China’s Repression and ‘Cultural Cleansing’ of its Downtrodden Muslim Minority.” Business Insider, August 27. Accessed November 29. https://www.businessinsider.com/why-muslim-countries-arent-criticizing-china-uighur-repression-2018-8

Petersen, Alexandros and Raffaello Pantucci. 2012. “China and Turkey Revive the Silk Road.” The Commentator, May 22. Accessed November 30, 2018. http://www.thecommentator.com/article/ 1230/china_and_turkey_revive_silk_road


Raffaello, Pantucci and Alexandros Petersen, 2013. “Turkey: Abandoning the EU for the SCO?.” The Diplomat (blog), February 17. Accessed, November 25, 2018.http://thediplomat.com/2013/02/turkey- abandoning-the-eu-for-the-sco/

Soylemez, Mehmet. 2017. “Turkey and China An Account of Bilateral Relations Evolution.” DGRIS Asia Centre, Accessed November 22, 2018. https://centreasia.hypotheses.org/files/2018/06/22-Soleymez-ChineTurquie_Déc2017.pdf

Tao, Zan. 2009. “Uncertainty and Ambiguity: Turkey’s Perception on the Rise of China.” Journal of Middle Eastern and Islamic Studies 3(1): 66-79.

Tobita, Masanori. 2018. “China money flows into Turkey as crisis creates opening.” Nikkei Asian Review, 22 August. Accessed November 21. https://asia.nikkei.com/Politics/International-Relations/China- money-flows-into-Turkey-as-crisis-creates-opening

Trend. 2018.“BTK Railway is modern Silk Road.” Azernews, September 3. Accessed November 19, 2018. https://www.azernews.az/business/137025.html

“Turkey agrees to host missile early warning radar for Nato.” 2011. The Guardian, September 2. Accessed November 20, 2018. https://www.theguardian.com/world/2011/sep/02/turkey-missile-warning-radar-nato

Weitz, Richard. 2010 “Turkey and China Establish Strategic Partnership.” Turkey Analyst, October 25. Accessed November 21, 2018. https://www.turkeyanalyst.org/publications/turkey-analyst-articles/ item/230-turkey-and-china-establish-strategic-partnership.html