ติดต่อ

สำนักงานวารสารพุทธมัคค์ กุฏิคุณแม่ขาลั้ง ห้อง 305 เลขที่ 137 วัดอาวุธวิกสิตาราม ถนนจรัญสนิทวงศ์ 72 บางพลัด กรุงเทพฯ 10700

ผู้รับผิดชอบหลัก

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.
บรรณาธิการบริหาร
ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
เบอร์โทรศัพท์ 0860864258

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

สุขชาน มักสัน
เบอร์โทรศัพท์ 0838382879