ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์เผยแพร่บทความลงวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

2022-04-20

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์เผยแพร่บทความลงวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายละเอียดประกาศ