วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Economics and Business Administration Journal Thaksin University

ISSN     1905-2421 (Print)
ISSN     2651-1592 (Online)
 
Last updated      05 February 2020

แจ้งผู้เขียนบทความ

2020-04-29

ผู้เขียนกรุณาศึกษาข้อมูลทั่วไปของวารสาร(เมนูด้านขวา) พร้อมรูปแบบเรื่องเต็มของวารสาร เพื่อจัดรูปแบบของบทความให้ตรงตามข้อกำหนดของวารสาร 
และในขั้นตอนของการส่งไฟล์บทความเข้าสู่ระบบ กรุณาแนบไฟล์แบบฟอร์มรับรองสิทธิ์(เมนูด้านขวามือ) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วมาด้วย

Vol. 12 No. 1 (2020): January - June 2020

Published: 2020-06-28

View All Issues