ประกาศ เรื่อง การปรับรูปแบบการนำเสนอตารางและภาพประกอบในบทความ

2023-10-27

ทางวารสารมีการปรับรูปแบบการนำเสนอตารางและภาพประกอบในบทความ โดยกำหนดให้ผู้เขียนนำเสนอตารางและภาพประกอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ทั้งนี้ ตั้งแต่ฉบับที่ 2/2566 เป็นต้นไป