ประกาศเรื่องหลักการตีพิมพ์

2021-09-10

วารสารวิชาการแสงอีสานเป็นวารสารวิชาการที่เผยแพร่บทความด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศาสนาปรัชญา ศิลปะและวัฒนธรรม และการการศึกษา 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบทความที่จะได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแสงอีสานจะต้องผ่านการตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสาร 3 ท่าน (ฺDouble-blind peer review)ตั้งแต่การพิจารณาบทความในวันที่ 10 กันยายน 2564 เป็นต้นไป