เกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม 

ท่านสามารถดูตัวอย่างการลงรายการภาษาต่างประเทศ ได้จาก

The Chicago Manual of Style, 16th ed., 2010

โดยผู้แต่งสามารถดาวน์โหลดเกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมได้จากลิงค์นี้ Click here