ปัจจัยกำหนดแบบแผนการทำงานภาคอุตสาหกรรมของผู้เดินทางไปกลับในเมืองหลักขอนแก่น

Factors Determining the Working Pattern of Commuter in Industrial Sector of Major City, Khon Kaen

Authors

  • มนตรี ภูศรีโสม Faculty of Humanities and Social sciences, Khon Kaen University
  • ดุษฎี อายุวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

การทำงานภาคอุตสาหกรรม, การเดินทางไปกลับ, ผู้เดินทางไปกลับ, เมืองหลัก

Abstract

Abstract

This article was aimed at investigating the working patterns in the industrial sector and the factors that determine the working patterns of the commuters who worked in the industrial sector in a Khon Kaen. The study was conducted quantitatively within an individual-level analysis unit. The sample was composed of 1,013 commuters from micro data collected by the National Statistical Office of Thailand in the Demographic Migration Survey Project from October to December, 2019. The descriptive analysis was applied in addition to Binary Logistic Regression Analysis to analyze the working patterns of the commuters working in the industrial sector in Khon Kean.

The research found that 52.5% of the commuters were males, and were Generation X (aged 44–54 years). Over three-fourths were married and completed elementary education, and most of them were employers and business owners. The majority of the commuters who commuted from one rural area to another, 56.0 and 29.8, respectively, worked in the agricultural and service sectors. In addition, the result showed that female gender, ages, working status in the private company, working hours, and commuting distances are significantly determined their working patterns at the statistical level of 0.05. All independent variables explained the variation of the working patterns in the industrial sector of the commuters in Khon Kaen at 19.1% (R2 = 0.191).

 

Keywords: employment in the industrial sector, commuting, major city

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2021-12-21

Issue

Section

บทความวิจัย