การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (Experiential Learning Activity for 21st Century Skills Development)

Authors

  • สง่า วงค์ไชย (Sa-nga Wongchai) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Keywords:

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์, ทักษะในศตวรรษที่ 21, วิชาภาษาไทย

Abstract

            This academic paper to present an approach to experiential learning to develop 21st century skills. The principle of experiential learning focus on the linkage of knowledge, ideas, abilities and skills. The learner to practice in the knowledge, skills and characteristics in full. There are 5 steps of experiential learning: 1) Experience 2) Integration 3) Reason 4) Brainstorm 5) Response. This idea to help develop your 21st century skills for 3 skills: 1) creativity and innovation 2) communication and collaboration and 3) critical thinking and problem solving skills including creative language skills that are one of the goal for Thai language teaching in the 21st century.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-03-24

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ