การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในเกมออนไลน์แนวแข่งขัน

ผู้แต่ง

  • อุนิษา เลิศโตมรสกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ยุววัฒน์ ไตรจิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

การกลั่นแกล้ง, การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์, , เกมออนไลน์แนวแข่งขัน

บทคัดย่อ

เกมออนไลน์แนวแข่งขันเป็นสื่อบันเทิงที่มีความแพร่หลายและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในเกมออนไลน์ก็มีจำนวนมากขึ้นตามความนิยมการเล่นเกมออนไลน์เช่นกัน  บทความวิชาการนี้มุ่งที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเกมออนไลน์แนวแข่งขัน โดยจะอธิบายลงลึกเกมกับเกมออนไลน์แนวแข่งขัน สังคมและปฎิสัมพันธ์ภายในเกม ความหมายและประเภทของการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ประเภทของการตกเป็นเหยื่อการกลั่นแกล้งและการป้องกันเหตุการณ์การกลั่นแกล้ง โดยมุ่งหวังจะสร้างความรู้ความเข้าใจรวมไปถึงการต่อยอดความรู้ในด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-19

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)