บททดลองเสนอ : การเขียนบทความวิจัยเพื่อสังคม

Main Article Content

กาญจนา แก้วเทพ

Abstract

บทคัดย่อไม่สมบูรณ์


Proosal on the Writing of Socially engaged Research Article

abstract unavailable

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
แก้วเทพก. (1). บททดลองเสนอ : การเขียนบทความวิจัยเพื่อสังคม. Area Based Development Research Journal, 8(2), 100-121. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/95655
Section
บทความพิเศษ (Special Article)