การออกแบบสวนหลังคา, Roof garden design

Main Article Content

พชร เลิศปิติวัฒนา

Abstract

สวนหลังคาเป็นสวนที่ทุกคนเข้าใจกันดีว่า เป็นสวนที่อยู่บนดาดฟ้าหรือหลังคาของอาคารและมีประโยชน์ต่อการให้
ความร่มรื่นแก่อาคาร แต่แท้จริงแล้วประโยชน์ของสวนหลังคานั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านทัศนียภาพ และถ้าหากมองอย่างผิวเผินจะเข้าใจว่า การทำสวนหลังคาคือ การนำต้นไม้มาวางบน
อาคารหรือหลังคาอาคาร ซึ่งไม่มีความซับซ้อนอะไร แต่ในความเป็นจริงการทำสวนหลังคานั้นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆมากมาย
ในการออกแบบสวนหลังคา อันได้แก่ เรื่องพื้นหลังคาคอนกรีต (Concrete slab) ที่ต้องสามารถรองรับน้ำหนักสวนได้เพียงพอ
วัสดุกันน้ำซึม (Waterproof membranes) ควรมีความสามารถการกันน้ำซึมได้ดี แผ่นคอนกรีตกันทะลุ (Concrete protective
slab) สามารถรองรับน้ำหนักได้ดีไม่เปราะแตกหักง่าย ชั้นระบายน้ำ (Drainage medium) สามารถระบายน้ำได้ดี แผ่นใยกรอง
ดิน (Filter fabric) มีคุณสมบัติที่ให้น้ำไหลผ่านได้ดีแต่ป้องกันดินไหลออกมาได้ ดินปลูก (Planting media) ควรให้แร่ธาตุแก่พืช
ได้ในขณะที่พืชสามารถยึดเกาะได้ดี มีน้ำหนักไม่มากเกินไป วัสดุปิดผิว (Top dressing or mulch) ดูเป็นธรรมชาติไม่ควรให้ดู
แล้วรกรุงรัง พืชพันธุ์ (Plants and planting) ควรทนแรงลมได้ดี ใบไม่เปราะแตกง่าย ทนทานต่อโรค รากไม่ทำลายโครงสร้าง
อาคาร กระบะหรือหลุมปลูกต้นไม้ (Plant containers) ควรมีลักษณะ ขนาดสัมพันธ์กับพฤติกรรมและลักษณะของต้นไม้ ระบบ
ชลประทาน (Irrigation system) ควรวางแผนจัดวางระบบตั้งแต่ต้นก่อนก่อสร้างสวนหลังคาเพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสม การ
สร้างความสมบูรณ์แก่ดิน (Fertilization) ควรมีการบำรุงอยู่สม่ำเสมอให้เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นๆ และสุดท้ายงานแสงสว่าง
(Lighting) จัดวางตำแหน่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวความคิดการออกแบบ

 

Roof garden is well perceived to be a garden on the roof top of buildings and good for decoration
and temperature control. In fact, there are various benefits from roof garden such as economic benefit,
social benefit, environmental benefit, and scenery benefit. By simply looking at roof garden, one may think
it is just planting on buildings or on roof top of buildings. In reality, roof gardening requires deep
consideration regarding the design. Concrete slap used to make the roof has to be strong enough to support
the garden. Waterproof membrane needs to be reliable in preventing water from oozing out. Concrete
protective slap must be able to bear the weight and not fragile. Drainage medium should facilitate water
flow. Filter fabric must allow water to flow through but hold the soil. Planting media should provide
enough food for the plants and allow the plants to grow firmly while the weight f the media must not be
too heavy. Top dressing or mulch has to look natural and neat. Plants and planting must be strong enough
to stand the wind, leaves are not easily broken, plants can stand the disease and their roots must not affect
structure of the building. Plant containers need to match the natural shape of the plants and the way they
grow. Irrigation system needs to be planned well before start making the garden in order to design proper 

positions of each item. Fertilization needs to be done periodically according to types of plants.
Lighting should be carefully designed for the best layout.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย