วารสารดำรงวิชาการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการลงบทความจากเดิม 3,000 บาท เป็น 3,500 บาท สำหรับวารสารปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 66) เป็นต้นไป

2022-09-21

วารสารดำรงวิชาการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการลงบทความจากเดิม 3,000 บาท เป็น 3,500 บาท สำหรับวารสารปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 66) เป็นต้นไป ดาวน์โหลดแบบขอชำระค่าธรรมเนียมการลงบทความ คลิกที่นี่