ประกาศเปลี่ยนแปลงอีเมล วารสารดำรงวิชาการ เป็นการชั่วคราว

2023-04-21

📌ประกาศเปลี่ยนแปลงอีเมล วารสารดำรงวิชาการ เป็นการชั่วคราว

📧เนื่องจากกล่องจดหมายอีเมลมีพื้นที่เต็ม และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการ📨

จึงขอเปลี่ยนแปลงอีเมล วารสารฯ (เป็นการชั่วคราว) จากเดิม

"[email protected]"

เป็น

"[email protected]"

📮📭ทั้งนี้เมื่อวารสารฯ ดำเนินการปรับแก้พื้นที่อีเมลแล้วเสร็จ จักประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบต่อไป


342172345_679523710844208_3743694259064521393_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHQK3HVv2ZBg0qs5jQLaaWmH-3Ts1swDL4f7dOzWzAMvjRRlkDt4pM_iVI6ZiTnwfo&_nc_ohc=Og-zbzAHsTAAX-qpggb&_nc_ht=scontent.fbkk14-1.fna&oh=00_AfDuNqyEOwbimuLy5TCE5Ac7gG88HtzJz-l7zrYtWQDY0w&oe=644ABA3B