ตามรอยพระบาทเทพเจ้ากรีก สู่เมืองปอมเปอี

Authors

  • พูลสุข เตมิยานนท์

Keywords:

กรีก, ปอมเปอี, ปกรณัม

Abstract

-

References

A. de Franciscis, Pompeii Cieiilization and Art, Kina Italia S.p.a. Milan.

Matthiesen Stephan, Mystery Cults in Pompeii, 1998, http://www.met.ed.ac.uk.

Cults and Religions , http://abacus.batus.edu.

พูลสุข เตมิยานนท์, เทพเจ้ากรีก - โรมัน, โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรุงเทพฯ : 2546.

Downloads