จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่สาม พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว : เรื่องราวกับลักษณะและการแสดงออก

Authors

  • Santi Leksukhum

Keywords:

จิตรกรรม, รัชกาลที่ 3

Abstract

-

References

กฎหมายตราสามดวง. กรมศิลปากร. 2521.

ดำรงรายานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ชีวิตและงานของสุนทรภู่, พิมพ์ครั้งที่สิบห้า. กรมศิลปากร, 2543.

ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบับที่ 2 (ไตรภูมิฉบับหลวง) เล่ม 1. ธรรมปรีชา (แก้ว), พระ (เรียบเรียงเมื่อ พ.ศ. 2345), กรมศิลปากร, 2520.

น. ณ ปากน้ำ. ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย: วัดบางแคใหญ่. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, 2534.

ปาลเลกัวส์ (ท. สันต์ ไกมลบุตร แปล), เล่าเรื่องกรุงสยาม (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพ: สำนักพิมพ์ก้าวหน้า, 2520, 2345). กรมศิลปากร, 2520.

ร.ต. เหรียญ ศรีจันทร์; ร.ต. เนตร พูนวิวัฒน์. กบฏ รศ. 130 (การปฏิวัติครั้งแรกของไทย). กรุงเทพฯ: ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย, 2517.

เอกสารของเฮนรี เบอร์นี่ เล่ม 2 ตอน 4. (เรือเอก ลินจง สุวรรณโภคิน แปล). กรมศิลปากร. 2540.

Richard M. Cooler. British Romantic Views of the First Anglo-Burmesse War (1824-1826). Department of Art, Northern Illinois University Dekalb, Illinois 60115. 1977.

Downloads