ประติมานวิทยาของพระศรีอาริยเมตไตรยะ จากอินเดียสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Authors

  • Jirassa Kachachiva อาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

ประติมานวิทยา, พระโพธิสัตว์, พระศรีอาริยเมตไตรยะ

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads