วารสารฯ ของดรับบทความชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2566 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และจะเปิดรับบทความอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566