วารสาร e-Journal of Education Studies, Burapha University (Online ISSN: 2697-3863) จะพิจารณาเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์  บทความปริทัศน์หนังสือ และแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ ที่มีสาระเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา การบริหารการศึกษา หลักสูตร การเรียนการสอน การเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย การฝึกอบรม การวิจัยการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การศึกษากับการพัฒนาสังคม การศึกษาพิเศษ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาอื่นๆ ในสหวิทยาการด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

ขอแจ้งปิดรับบทความชั่วคราว

2022-09-30

ด้วยวารสารอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการดำเนินงาน 
จึงขอปิดรับบทความเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2565 - 31 ธ.ค. 2565

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (2022): กรกฎาคม - กันยายน 2565

e-Journal of Education Studies, Burapha University (Online ISSN: 2697-3863)

กรกฎาคม - กันยายน 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-09-29

ส่วนนำ

สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์

สารบัญ

สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์

A Tracer Study of Graduates of Bachelor of Education in Early Childhood Education Program at Luangprabang Teacher Training College, Academic Year 2019 - 2020

Phoneapasuerth Bounanphonh, Phatthana Sythakham, Somchit Sysouphan, Bounlai Phanthong, Chaiphone Senbounxeuane, Phetsamone Sukavisay, Wattanaporn Jaturanon, Suntorn Bumrerraj

1-18

A Tracer Study of Graduates of Bachelor of Education in Early Childhood Education Program from Pakse Teacher Training College, Academic Year 2019 – 2020

Boualaphan Souphanthong, Khieosomphone Syhavong, Somsavay Phasurthxay, Alee Khounmany, Lamphone Souvanna, Soukkitta Sykhamla, Laphaxay Thongphasom, Sirawan Jaradrawiwat, Sunthorn Bumrerraj

19-36

Tracer Study of the Graduates of the Bachelor of Education in Early Childhood Education (B.Ed. in ECE) Programme in Ban Keun Teacher Training College, Academic Year 2019-2020

Chanhthamala Southammavong, Chansamone Phonthavong, Khampoun Kounlavong, Amphai Inthalangsi, Touy Sengvanphen, Manivanh Phommalin, Thanva Phommakeng, Wimonrat Chaturanon, Vichit Suratruangchai

37-50

A Tracer Study of Teacher Education Graduates of the Bachelor Degree in Early Childhood Education- Luang Namtha Teacher Training College, Academic Year of 2017-2018

Nouanchanh Thipphavong, Sengamphone Kongphavong , Fongsamout Khounmany, Soumala Dethlorvong, Deng Inthaseng, Sykhan Dethlorvong, Chanasorn Nimnual, Suntorn Bumrerraj

51-65

A Tracer Study of Graduates of the Bachelor of Education in Early Childhood Education (B.Ed. in ECE) Programme in Dongkhamxang Teacher Training College, Academic Year of 2019-2020

Vila Sengsavang, Savien Siyavannouvong, Khambay Phavixa, Bountai Nanthavong, Lamxai Inthavongsa, Somphavan Chanthisone, Apunchanit Jenjit

66-83

A Tracer Study on the Graduates of Bachelor of Education in Early Childhood Education Programme in Lao PDR at Salavan Teacher Training College, Academic Year 2019-2020

Litsamai Doungmala , Vanchai Bouakasi , Chanseema Khatthavong , Khamban Phimmachack , Chanthavone Keoboualapha , Onsa Vilavanh , Kongrat Nualpang

84-96

A Tracer Study on Graduates of Bachelor of Education in Early Childhood Education (B.Ed. in ECE) Programme in Lao PDR, Savanhnakhet Teacher Training College, Academic year 2019-2020

Chaweng Sonboon, Lakaisone Saiyachit, Khambang Inthavongsa, Khansai Chansomphou, Kaiphone Nouchansay, Phoutthaphone Xaikosy, Phetsamai Shittedat, Onnapat Marksab

97-115

ดูทุกฉบับ

Online ISSN: 2697-3863