วารสารฯ ของดรับบทความชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2567 และจะเปิดรับบทความอีกครั้งในวันที่ 2 มกราคม 2567