การพัฒนาหลักสูตรการขับร้องเพลงยอกนิยมในมหาวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศจีน

Main Article Content

Yanxi Chang

บทคัดย่อ

บทความนี้เขียนจากวิทยานิพนธ์ “A Study of the Undergraduate Curriculum for Voice Major Program in Popular Songs in Selected Normal Universities in China.” มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโปรแกรมหลักสูตรเกี่ยวกับการขับร้องในเพลงยอดนิยมในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและข้อมูลจากงานภาคสนาม ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) เนื้อหาหลักสูตรบางหลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของสังคม โครงสร้างหลักสูตรบางหลักสูตรไม่สมดุลซึ่งควรปรับปรุง 2 ทรัพยากรของหลักสูตรขาดการบูรณาการซึ่งควรปรับปรุง 3) วิธีการประเมินผลมีรูปแบบเดียวควรปรับปรุง บนพื้นฐานนี้ผู้เขียนนำเสนอวิธีการในการปรับปรุงโปรแกรมหลักสูตรโดยภาพรวมหลักสูตรการอภิปรายเชิงตรรกะและการตรวจสอบภาคสนาม

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Guan Jianhua.(2005). Deguoyinyuejiaoyuxue de Houxiandaizhuanxiang
[PostmodernTurn of German Music Pedagogy].Sichuan Conservatory of Muisc Journal,Sichuan. (inChina).
Haberster.(2013).Guowaiyinyuejiaoxuetixi de jiejianjiqishi [Reference and Enlightenment of Music Teaching System Abroad].Journal of Neimeng Normal University,Neimeng. (in China).
Jiang Junhui. (2011). Aduo nuo lun liuxingyinyue yu woguo dangdailiuxingyinyue xianxiangjiantan. [Adorno on pop music and the contemporary pop music phenomenon in China].Nanjing Art University Journal, Nanjing. (in China).
Lu Lu. (2010). Liuxingfengweigaozhongyinyueketangdailaiyiguqingliu [Fashion Brings a Clear Flow to Music Classes in High School].Shanxi Normal University Journal, Shanxi.(in China).
Tao Xin. (1998).Liuxingyinyueshouce[Popular music manual]. Shanghai Music Press, Shanghai. (in China).
Yang Jinjun. (1980). Youmeidongtingjiazuo[Beautiful work].Music in Beijing, Beijing. (in China).
Zhang Xuefang. (2009). Liuxingyinyuejinzhongxueyinyueketang de lilunyushijianyanjiu[Theoretical and Practical Research on Popular Music into Music Classroom in Middle School]. Journal of Henan University, Henan.(inChina).
Zhao Shaoying. (2006). Tongsuyinyueyuzhongxueyinyuejiaoxue de pengzhuangyujiaoliu[Collision and communication between popular music and middle school music teaching].Journal of Xibei Normal University, Xian. (in China).
Zhou Ruijie. (2009). Meiguoliuxingyinyue de duoyuanhuayuyitihua [American Popular Music Diversification and Integration].Journal of Shandong University, Shandong. (inChina).
Zhou Sumei. (2011). Liuxingyinyuejinzhongxueketangdexianzhuangyanjiuyushijianjiantansuo [Current Situation Research and Practice Exploration of Popular Music into Middle School Classroom]. Jouanal of Hunan Normal University, Hunan. (in China).
Official Website of Chinese Ministry of Education http://www.moe.gov.cn/
Official Website of Northeast Normal University http://www.dili360.com/
Official Website of Southwest Normal University http://www.swu.edu.cn/
Official Website of China National Geographic http://www.nenu.edu.cn/