การศึกษาปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยยูหลิน นอร์มอล มณฑลส่านซีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Main Article Content

CHOMPOONUT THEERAVIT
Sirisuda Thanawanitchayakul

บทคัดย่อ

บันทึกนี้เพื่อ 1) การศึกษาปัญหาเนื้อหาภาษาไทยของนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยยูลินนอร์มอล มณฑลส่านซี ประชาชนจีน 2) เพื่อนำเนื้อหาในเนื้อหาภาษาไทยของนักศึกษาจีนมาระบบควบคุมใน การควบคุมในรายวิชาที่เน้นการพัฒนาเนื้อหาบทความของนักศึกษาจีนรุ่นต่อไป นักศึกษาจำนวนทั้งหมด 26 คนจากมหาวิทยาลัยยูลินนอร์มอล องค์ประกอบประชาชนจีนอธิบายการทำงานร่วมกันทางการศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย สื่อมวลชนสำหรับชาวต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตอนนี้ 3 เดือนในเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 ข้อมูลการวิจัยและเรื่องราวของนักศึกษาจีน.3 เดือนแรก 78 ฉบับวิจัยพบปัญหาภาษาไทยของนักศึกษาจีน 3 ประเด็นสำคัญในเรื่องนั้น 1) การสะกดคำ 2) คำสำคัญ 3) คำแปลดังกล่าวอาจกล่าวได้จากปัจจัยต่างๆ เช่น มีหน่วยเสียงไม่ต้องใช้ภาษาไทยในลักษณะภาษาการเรียนรู้กับภาษาอังกฤษ และนักแสดงของตัวอักษรพยัญชนะไทย


 

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Kootaweekul, S. and Sasipatanawong, S. (2011). Errors in Thai textbooks For

Chinese Speakers where the Compiler is not a Native Speaker of a

Specific Language. Bangkok: Thailand.

Kupongsak, N. (2010). Problems in using Thai language among foreign students :

A Case Study of Chinese Students University. Ramkhamhaeng Journal

Humanities Edition, 31(1),

Permkasorn, N. (2008). Problems in Using Thai language among Chinese Students

Studying Thai as foreign language. Bangkok: Srinakharinwirot University

Prasarnmit.

Somprayoon, W. (2001). Teaching Thai language at primary level. (4th ed). Bangkok:

Thai Wattana Panich.