การประยุกต์ใช้อักษรโดดในอัล-กุรอาน ในการจัดการเรียนการสอน

Main Article Content

มูฮามัสสกรี มันยุนุ

Abstract

The Qur’an is the main reference source of knowledge throughout Islam history. In the Book, everything essential to human beings is described. Its content covers various sciences: belief principles, religious practices, daily life activity, science, history, education, etc. Divine teachings in the Qur’an are various in types and methods appropriate to necessity and human cognitive capability. This paper aims to put forward recommendations for applying Quranic isolated letters to teaching. It is apparent that a divine technique of isolated letters in the Qur’an for teaching human beings is effective. A great number of people willingly convert to Islam through reading the Qur’an and realize the truth in it. The isolated letters in the beginning of some Surahs (chapter) is an instructional technique effectively attracting the audience to the truth according to the letters. This technique is an introduction stage successfully applied by the Prophet Muhammad (pbuh) to Islam propagation in the early period. As his followers, teachers are required to learn about and apply it to the class or anywhere.

Article Details

How to Cite
มันยุนุ ม. (2018). การประยุกต์ใช้อักษรโดดในอัล-กุรอาน ในการจัดการเรียนการสอน. Al-HIKMAH Journal, 1(2), 15–22. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111930
Section
Academic Articles

References

อัล-กุรอานแปลไทย. 2545. สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย. ศูนย์กษัตริ์ฟะฮัดเพื่อการพิมพ์อัล-กุรอาน. มะดีนะฮฺ. ซาอุดีอาราเบีย

อบุล อะลา อัลเมาดูดี. 2545. ตัฟฮีมุลกุรอาน. ศูนย์หนังสืออิสลาม-กรุงเทพฯ

ซัยยิด กุฏุบ. ฟิซิลาล อัล-กุรอาน (แปลโดย สุนทร มาลาตี)

ตอนตอวีย์. 2011. ตัฟซีร์ อัลการีม. จากอินเตอร์เน็ต www.altafsir.com (สือค้นเมื่อ 30/11/25)

อัล-ซอบูนีย์. 2011. ตัฟซีร์ อัลการีม. จากอินเตอร์เน็ต
www.altafsir.com (สือค้นเมื่อ 30/11/25)