การศึกษาในอิสลาม (التربية الإسلامية)

Main Article Content

ดร.มุฮัมมัด อะฏียะฮฺ อัล-อิบรอซี
มิสบัฮ สาเม๊าะ
บรรจง บินกาซัน

Abstract

 


การศึกษาในอิสลาม (التربية الإسلامية)

Article Details

How to Cite
อัล-อิบรอซี ด. อ., สาเม๊าะ ม., & บินกาซัน บ. (2018). การศึกษาในอิสลาม (التربية الإسلامية). Al-HIKMAH Journal, 4(7), 113–114. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/119094
Section
Book Review