ติดต่อ

Built Environment Inquiry Journal  (วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย)
Faculty of Architecture Khon Kaen University
Mittraphab Highway, Khon Kaen, 40002 Thailand
Tel. 043-306-376 Or 043-009-700 Ext. 44220-1
Open Hours: Mon - Fri: 8.30  - 16.30  
E-mail : journalarchkku@gmail.com

กองบรรณาธิการวารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043-306-376 หรือ 043-009-700 ต่อ 44220-1
เวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.)
E-mail : journalarchkku@gmail.com

ผู้รับผิดชอบหลัก

Built Environment Inquiry Journal
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Built Environment Inquiry Journal