ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์

ทางกองบรรณาธิการวารสารศิลปกรรมบูรพา ขอแนะนำให้บรรณารักษ์ของห้องสมุดต่างๆ นำวารสารศิลปกรรมบูรพา เข้าไปรวมอยู่ในบัญชีรายชื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด เพื่อให้สมาชิกห้องสมุดสามารถใช้ประโยชน์ทางการวิจัยและทางวิชาการจากระบบวารสารออนไลน์ฉบับนี้ได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Open Journal Systems)