ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

        สนใจส่งวารสารนี้หรือไม่? เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบหน้า เกี่ยวกับวารสาร สำหรับนโยบายของวารสารรวมถึงแนวทางของผู้แต่ง โดยผู้เขียนจำเป็นต้อง ลงทะเบียน ก่อน เพื่อส่งบทความ หรือถ้าลงทะเบียนแล้วก็สามารถ เข้าสู่ระบบ และเริ่มกระบวนการส่งบทความซึ่งมีอยู่ด้วยกันห้าขั้นตอน