การสร้างสรรค์วรรณคดีตามทรรศนะของ นักวรรณคดีสันสกฤต (SANSKRIT LITERARY CREATIONS)

Main Article Content

กุลนิจ คณะฤกษ์

Abstract

บทคัดย่อ

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ตามความคิดของกวีสันสกฤตแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือการสร้างเรื่องขึ้นใหม่ ไม่ใช่สร้างจากเรื่องเดิม หรืออาจหมายถึงการนำเรื่องเก่าของบูรพกวีมาสร้างใหม่ก็ได้ในการนำเรื่องมาแต่งใหม่อาจมีการตีความใหม่สร้างตัวละครขึ้นมาใหม่ เพิ่มรายละเอียด หรือคิดเนื้อเรื่องขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้มีรสวรรณคดีใหม่ การตามแบบกวีโบราณถือว่าน่าภาคภูมิใจเพราะเป็นการเดินตามรอยเท้าและได้นับเนื่องเข้าในกลุ่มเดียวกับบูรพกวีด้วย

Abstract

This study reveals that originality, as viewed by Sanskrit poets, can be found in both creating new stories and reworking classic tales. In the latter case: derivations, there may be some reinterpretation, original characterization, detail addition or aspect creation; all for the purpose of fashioning novel aesthetic experiences whilst maintaining the classical importance of the ancient tale-thus joining their forefathers within the history of Sanskrit poetry.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ