เปิดรับบทความ เล่มที่ 27 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2567)

2023-08-17

เปิดรับบทความ วารสาร ect เล่มที่ 27 (กรกฎาคม  - ธันวาคม 2567) ตั้งแต่บัดดนี้ถึง 31 ธันวาคม 2566