การเปลี่ยนชื่อวารสาร

2024-06-16

เรียน สมาชิกวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal) ที่นับถือ

ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal) จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อวารสาร เพื่อให้สื่อถึงขอบเขตเนื้อหาของวารสาร และความเป็นสากลมากขึ้นเป็น“วารสาร อีซีที เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา” ชื่อภาษาอังกฤษ “ECT Education and Communication Technology Journal" และชื่อย่อ  "ECT Journal” ตั้งแต่ ปีที่ 19  ฉบับที่ 26 เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ยังคงใช้ website เดิมในการเผยแพร่บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารค่ะ     

ขอบคุณค่ะ

รองศาสตราจารย์ ดร. เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม

บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา