แวดวง ECT: การศึกษาดูงานด้านการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน ณ ศูนย์เทคโนโลยีการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

Authors

  • ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์

Abstract

คณะอาจารย์จากสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. ศึกษาดูงาน NUS ณ ประเทศสิงคโปร์ 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-06-30

How to Cite

ฉัตรภัครัตน์ ธ. (2019). แวดวง ECT: การศึกษาดูงานด้านการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน ณ ศูนย์เทคโนโลยีการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์. Education and Communication Technology Journal, 14(16), ฺB1-B9. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ectstou/article/view/216047