การปฏิรูปเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อระบบการศึกษาไทยในยุค 4.0

Authors

  • ชัยยงค์ พรหมวงศ์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-08

How to Cite

พรหมวงศ์ ช. (2019). การปฏิรูปเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อระบบการศึกษาไทยในยุค 4.0. Education and Communication Technology Journal, 14(17), A1-A13. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ectstou/article/view/228391