นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี จากงาน ConnecTechAsia2019

นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี จากงาน ConnecTechAsia2019

Authors

  • ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์
  • และ คณะ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Keywords:

นวัตกรรม, เทคโนโลยี, ConnecTechAsia2019

Abstract

นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี จากงาน ConnecTechAsia2019

ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2562 ณ Suntec Singapore และ Marina Bay Sands สาธารณรัฐสิงคโปร์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-28

How to Cite

ฉัตรภัครัตน์ ธ. ., & คณะ แ. (2019). นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี จากงาน ConnecTechAsia2019: นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี จากงาน ConnecTechAsia2019. Education and Communication Technology Journal, 14(17), I P67-P72. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ectstou/article/view/232831