นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ของหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม

Authors

  • ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า

Downloads

Download data is not yet available.

Additional Files

Published

2020-08-18

How to Cite

สืบค้า ศ. ด. . (2020). นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ของหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม. Education and Communication Technology Journal, 15(18), A1-A10. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ectstou/article/view/243155