จากใจบรรณาธิการ

Authors

  • Phantipa Amornrit

Abstract

สวัสดีค่ะผู้อ่านวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาทุกท่าน สำนักเทคโนโลยีการศึกษารวบรวมความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารต่อเนื่องมาจนถึงฉบับที่ 19 แล้ว สำหรับฉบับนี้ยังคงเข้มข้นไปด้วยเนื้อหาสาระทางวิชาการ โดยทุกบทความได้ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อนลงตีพิมพ์ โดยทางกองบรรณาธิการได้คัดสรรบทความทั้งในด้านเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน และความทันสมัยซึ่งอยู่ในกระแสนิยมของสังคม ซึ่งเชื่อว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ถ่ายทอดจากบทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารฉบับนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-12-21

How to Cite

Amornrit, P. (2020). จากใจบรรณาธิการ. Education and Communication Technology Journal, 15(19), I - IV. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ectstou/article/view/245206