การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกกับสโมสรฟุตบอล ที่ได้รับความนิยม

Main Article Content

ตะวัน อ้วนสมบูรณ์
ธรรมกิตติ์ ธรรมโม

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การใช้งานการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค (Facebook) และ ทวิตเตอร์ (Twitter) ในการทำบทบาทหน้าที่สื่อของสโมสรที่ได้รับความนิยม และ 2) การใช้รูปแบบการสื่อสารในเฟสบุ๊ค (Facebook) และ ทวิตเตอร์ (Twitter) ของสโมสรฟุตบอลที่ได้รับความนิยม กลุ่มตัวอย่างคือสโมสรที่ได้รับความนิยม วัดจากการเข้าร่วมการแข่งขัน UEFA Champions League สม่ำเสมอเป็นเวลา 5 ปี ได้แก่ เรอัล มาดริด บาร์เซโลน่า บาเยิร์น มิวนิก แมนเชสเตอร์ ซิตี้และแอตเลติโก้ มาดริด การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น  2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการสังเกตรวบรวมข้อมูลสื่อแต่ละประเภท โดยบันทึกเนื้อหาหน้าเฟสบุ๊ค (Facebook) และ ทวิตเตอร์ (Twitter) ของสโมสร เพื่อหาคำตอบว่าสโมสรฟุตบอลใช้ความคิดพื้นฐานเรื่องหน้าที่ของสื่อเป็นไปตามทฤษฎีหรือไม่ ส่วนที่สองคือการจำแนกประเภทข้อมูลและการวิเคราะห์การใช้สื่อใหม่ โดยสำรวจการใช้สื่อแต่ละประเภทในแต่ละวัน คัดแยกประเภทของสื่อตามจำนวนวันที่ใช้ แยกสัดส่วนเป็นการใช้สื่อแต่ละประเภททางเฟสบุ๊ค (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter) คุณสมบัติและความถี่ในการใช้งานสื่อในการปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับ จากนั้นจึงสำรวจประเภทรูปแบบที่ใช้บ่อยที่สุด 3 อันดับของแต่ละสโมสร


ผลการศึกษา พบว่า ทุกสโมสรทำหน้าที่สื่อเป็นไปตามทฤษฎีทุกข้อด้วยการใช้รูปแบบ[1] ต่าง ๆ ของสื่อใหม่ ใช้ประเภทข้อมูลในการสื่อสาร 6 แบบหลัก ได้แก่ ข้อความ รูปภาพ วิดีทัศน์ ไฮเปอร์ลิงค์ สัญรูปอารมณ์ และแฮชแท็ค คุณสมบัติเพิ่มเติมได้แก่ อีเวนท์ (Event) การถ่ายทอดสด (Live) รูปภาพเคลื่อนไหว (GIF) รีทวีต (Retweet) โควตทวีต (Quote Tweet)  เมนชั่น (Mention) โพล (Poll) และ การตอบกลับ (Reply)  โดยทุกสโมสรใช้ข้อความมากที่สุด แต่ละวันใช้รูปแบบต่างกัน มีการใช้ผสมกันในหนึ่งโพสต์ โพลกับตอบกลับทำให้สโมสรทราบความคิดเห็นแฟนคลับ โดยเฉพาะการตอบกลับที่ทำให้สโมสรและแฟนคลับได้คุยกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)