ผลเฉลยบางส่วนที่เป็นจำนวนนับของสมการ x2-y2 = (x-y)3

Main Article Content

บุญรัตน์ เกษมพิทักษ์พงค์

บทคัดย่อ

เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าผลเฉลยที่เป็นจำนวนนับของสมการ x2-y2 = (x-y)3 นอกจาก (n, n) ซึ่ง n เป็นจำนวนเต็มบวกใดๆ แล้วยังมีผลเฉลยอื่นอีกด้วย งานวิจัยนี้ได้หาผลเฉลย (x, y) บางผลเฉลยที่ x≠y เป็นผลเฉลยของสมการ x2-y2 = (x-y)3

 

It is obvious that (n, n) for any positive integer n is a solution for the equation x2-y= (x-y)3. In this research, we find some other solutions (x, y) ; x≠y of the equation x2-y2 = (x-y)3

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)