Contact

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เลขที่ 439 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

Principal Contact

อ.ดร.พัชนี กุลฑานันท์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏบุรีรัมย์
Phone 0813526928

Support Contact

นายลาภกร วัฒนสุข