ขอเชิญชวนทุกท่าน ส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 ในเนื้อหาหลัก ทะลุตราชั่ง : วิพากษ์วิจารณ์กระบวนการยุติธรรม ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 สิงหาคม 2565