ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์

สำหรับบรรณารักษ์

ทางกองบรรณาธิการ CMU Journal of Law and Social Sciences ขอแนะนำให้บรรณารักษ์ของห้องสมุดต่างๆ นำวารสารนิติสังคมศาสตร์ ไปรวมอยู่ในบัญชีรายชื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดด้วย เพื่อเป็นการให้สมาชิกห้องสมุดสามารถใช้ประโยชน์ทางการวิจัยและทางวิชาการจากระบบวารสารออนไลน์ฉบับนี้ได้