ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

สำหรับผู้แต่ง

หากคุณสนใจจะส่งบทความ CMU Journal of Law and Social Sciences ทางกองบรรณาธิการ CMU Journal of Law and Social Sciences ขอแนะนำว่าให้คุณอ่านหน้าเพจเกี่ยวกับวารสารคลิก About the Journal เพื่อให้ทราบนโยบายและขอบเขตของการรับบทความ รวมถึงคู่มือสำหรับผู้แต่งคลิก  Author Guidelines.  ซึ่งผู้แต่งจะต้องลงทะเบียนก่อนที่จะส่งบทความ โดยการคลิก register  ถ้าหากผู้แต่งลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสามารถ ล็อกอิน คลิก log in  และเริ่มต้นกระบวนการได้เลย